Alexander Technique Greece

Alexander Technique Greece

Κέντρο μελέτης, εκμάθησης και εκπαίδευσης της Τεχνικής που εξέλιξε ο Frederick Matthias Alexander

Τι είναι

Η Τεχνική Alexander είναι μία εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία οι μαθητές μεθοδεύουν την σκέψη τους με τέτοιον τρόπο ώστε να αποκτούν τον πλήρη έλεγχο των κινήσεών τους. Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορούν να απαλλαχθούν από:
• Μυϊκές εντάσεις
• Έλλειψη ενέργειας
• Απορύθμιση της κινητικής απόδοσης
• Ελλιπή απόδοση ταχύτητας και ποιότητας της κίνησης

Alexander Technique Greece

Alexander Technique Greece

Στο κέντρο Alexander Technique Greece παραδίδονται μαθήματα Τεχνικής Alexander με βασικό γνώμονα την φυσικότητα της ανθρώπινης κίνησης, η οποία, κατά τον Alexander, είναι το φυσικό επακόλουθο της σκέψης που αναλύει και οργανώνει την εκάστοτε κίνηση.

Η μελέτη της Τεχνικής Alexander περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανάλυση του έργου του Frederick Matthias Alexander όπως έχει καταγραφεί στα συγγράμματά του. Επίσης, γίνεται ανάλυση του συγγραφικού έργου δασκάλων τους οποίους εκπαίδευσε ο ίδιος ο Alexander (δάσκαλοι 1ης γενιάς) καθώς και του έργου των επόμενων δύο γενεών δασκάλων. Έτσι, μαθητές και εκπαιδευόμενοι αποκτούν μία ειδική αλλά και σφαιρική άποψη για την μελέτη και εφαρμογή της Τεχνικής Alexander στην καθημερινή ζωή.

Μαθήματα

Η Τεχνική Alexander διδάσκεται ως:
• Ιδιαίτερο μάθημα
• Μάθημα σε μικρή ομάδα 2 έως 5 ατόμων
• Μάθημα σε εργασιακό χώρο (π.χ. μέλη εταιρίας, εργατικό ή διδακτικό προσωπικό)
• Σεμινάριο σε τριήμερη βάση έως 100 ατόμων
• Εισαγωγική διάλεξη και τακτικά μαθήματα σε ομάδες

Τα μαθήματα εστιάζουν στις δραστηριότητες του άμεσου ενδιαφέροντος των μαθητών και των ιδιαίτερων αναγκών τους. Κατά την διάρκεια του μαθήματος οι δάσκαλοι της Τεχνικής Alexander χρησιμοποιούν τα χέρια τους, καθώς και προφορικές υποδείξεις, με στόχο την επικοινωνία και την διάδραση. Έτσι, οι μαθητές μπορούν να σκεφτούν και να κινηθούν πιο εύκολα και πιο φυσικά για να κάνουν τις δραστηριότητες που επιθυμούν.

Δηλαδή, το μάθημα μπορεί να εστιάσει σε καθημερινές δραστηριότητες όπως:
• το κάθισμα
• το περπάτημα
• η εργασία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
• οι οικιακές εργασίες

Επίσης, ένα μάθημα μπορεί να εστιάσει σε ειδικές δραστηριότητες και ενδιαφέροντα όπως:
• Ατομικά ή ομαδικά αθλήματα
• Ζωγραφική
• Γλυπτική – Αγγειοπλαστική τέχνη
• Παίξιμο μουσικού οργάνου
• Πολεμικές τέχνες
• Σωματικές μέθοδοι (Yoga, Pilates)
• Χειροπρακτική – Χειρομάλαξη
• Τραγούδι
• Χορός
• Υποκριτική
• Χειρουργική
• Μηχανική – Ηλεκτρολογία

Μαθητές της Τεχνικής Alexander

Μερικοί από τους επώνυμους παραστατικούς καλλιτέχνες και λογοτέχνες που έχουν διδαχθεί την Τεχνική Alexander:

Juliette Binoche, Ben Kingsley, Christopher Reeve, Daniel Radcliffe, Joanna Lumley, Jeremy Irons, Judi Dench, Julie Andrews, Keanu Reeves, Kenneth Branagh, Marilyn Monroe, Paul Newman, Michael Caine, Paul McCartney, Hugh Jackman, Annette Bening, Maggie Smith, Madonna, Sting, Victoria Beckham, Sir Colin Davies, Yehudi Menuhin, William Hurt, Alan Rickman, John Dewey, Aldous Huxley, George Bernard Shaw, Roald Dahl, Kevin Kline.

Η Τεχνική Alexander διδάσκεται πλέον σε όλον τον κόσμο και έχει διεισδύσει και στην τριτοβάθμια παιδεία των παραστατικών καλλιτεχνών σε χώρες όπως η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Ελβετία, η Ισπανία, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και πιο πρόσφατα και η Ελλάδα όπου ο Χρήστος Νούλης εισήγαγε το μάθημα στα μουσικά τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δασκάλων Τεχνικής Alexander

Το τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης δασκάλων Τεχνικής Alexander ξεκίνησε το 2020 και έχει ως βασικό στόχο την μελέτη του έργου του Frederick Matthias Alexander έτσι όπως αυτό έχει καταγραφεί στα πέντε βασικά του συγγράμματα αλλά και στα άρθρα, τις διαλέξεις και την αλληλογραφία του όπως αυτή έχει διασωθεί από δασκάλους πρώτης γενιάς.

Η μελέτη του έργου σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο αποσκοπεί στην εκπαίδευση δασκάλων που θα μπορούν να βοηθήσουν μαθητές να βιώσουν και να ενσωματώσουν την φιλοσοφία σκέψης και κίνησης του Frederick Matthias Alexander στην ζωή τους και, αν επιθυμούν, πιο συγκεκριμένα στην ειδική τους δεξιότητα.

Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα ακολουθεί τις αρχές της ATI – Alexander Technique International όπως αναφέρονται στην επίσημη δήλωση του σκοπού της
https://www.alexandertechniqueinternational.com

• Η δημιουργία και διατήρηση ανοιχτών μέσων παγκόσμιας επικοινωνίας ώστε οι άνθρωποι να συζητούν, να εφαρμόζουν και να πειραματίζονται με τις ανακαλύψεις του F. Matthias Alexander
• Η ενθάρρυνση της χρήσης της Τεχνικής του F. M. Alexander σε ανθρώπινες και περιβαλλοντικές σχέσεις
• Η ενσωμάτωση των αρχών της Τεχνικής Alexander στην δομή και τον τρόπο λειτουργίας της Alexander Technique International
Η παροχή ενός συστήματος αναγνώρισης και αξιολόγησης της ικανότητας των δασκάλων Τεχνικής Alexander και η πιστοποίηση δασκάλων που κατέχουν απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες
• Η Alexander Technique International αναγνωρίζει την ανταλλαγή έργου και ιδεών
• Η Alexander Technique International αγωνίζεται και δραστηριοποιείται για την ισότητα πέραν φυσικών και εθνικών συνόρων, φυλών, φύλου και σεξουαλικότητας
• Η Alexander Technique International είναι αφοσιωμένη στην αντιμετώπιση του συστημικού ρατσισμού, των έμφυλων προκαταλήψεων και όλων των ζητημάτων διαφορετικότητας.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ακολουθεί τον Κώδικα Ηθικής της ΑΤΙ (υιοθ. 2012) https://www.alexandertechniqueinternational.com/code-of-ethics

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης δασκάλων Τεχνικής Alexander περιλαμβάνει 1600 ώρες μελέτης, μαθημάτων και εκπαιδευτικής πρακτικής. Ο μέγιστος χρόνος αποπεράτωσης του προγράμματος είναι τα 4 χρόνια και η τελική πιστοποίηση γίνεται ύστερα από αξιολόγηση ειδικά εκπαιδευμένων εξεταστών της Alexander Technique International.

Α΄ ΕΤΟΣ (400 ώρες)

Θεματικές ενότητες:

Α1. Ανάλυση κειμένων – Θεωρία, πράξη και διδακτική της Τεχνικής Alexander (100 ώρες)

• Μονογραφία Ι – Συγγράμματα καθηγητών 1ης γενιάς Ι – Συγγράμματα καθηγητών 2ης γενιάς Ι

Α2. Ανατομία Ι – Εισαγωγή «Θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές» (80 ώρες)

• Αρχές Σωματικής Χαρτογράφησης – Body Mapping

Α3. HandsOn Ι – Τεχνικές διδασκαλίας με την χρήση των χεριών και της αφής (100 ώρες)

• Βασικές αρχές

Α4. Τεχνική Alexander σε δραστηριότητες – πρακτικές εφαρμογές (100 ώρες)

• Ατομικά και Ομαδικά Μαθήματα

Α5. Εργαστήρια διεύρυνσης των προσεγγίσεων της Τεχνικής Alexander (20 ώρες)

• Ένα εργαστήριο ανά δίμηνο ≈ 5 εργαστήρια τον χρόνο

Β΄ ΕΤΟΣ (400 ώρες)

Θεματικές ενότητες:

Β1. Ανάλυση κειμένων – Θεωρία, πράξη και διδακτική της Τεχνικής Alexander (100 ώρες)

• Μονογραφία ΙΙ – Συγγράμματα καθηγητών 1ης γενιάς ΙΙ – Συγγράμματα καθηγητών 2ης γενιάς ΙΙ

Β2. Ανατομία ΙΙ – Βασική Ανατομία (60 ώρες)

• Ανατομία της κίνησης – Σκελετικοί μύες

Β3. HandsOn ΙΙ – Τεχνικές διδασκαλίας με την χρήση των χεριών και της αφής (100 ώρες)

• Χέρια στον βασικό σκελετό (κεφάλι, σπονδυλική στήλη)

Β4. Τεχνική Alexander σε δραστηριότητες – πρακτικές εφαρμογές (100 ώρες)

• Ατομικά και Ομαδικά Μαθήματα

Β5. Εργαστήρια διεύρυνσης των προσεγγίσεων της Τεχνικής Alexander (40 ώρες)

• Ένα εργαστήριο ανά δίμηνο ≈ 10 εργαστήρια τον χρόνο

Γ΄ ΕΤΟΣ (400 ώρες)

Θεματικές ενότητες:

Γ1. Ανάλυση κειμένων – Θεωρία, πράξη και διδακτική της Τεχνικής Alexander (100 ώρες)

• Μονογραφία ΙΙΙ – Συγγράμματα καθηγητών 1ης γενιάς ΙΙΙ – Συγγράμματα καθηγητών 2ης γενιάς ΙΙΙ – Συγγράμματα καθηγητών 3ης γενιάς ΙΙΙ

Γ2. Ανατομία ΙΙΙ – Ειδικές Ανατομικές Γνώσεις (60 ώρες)

• Ανατομία της κίνησης & Εμβιομηχανική

Γ3. HandsOn ΙΙΙ – Τεχνικές διδασκαλίας με την χρήση των χεριών και της αφής (100 ώρες)

• Χρήση του εαυτού στην διδασκαλία – Χρήση των χεριών στη διδασκαλία

Γ4. Τεχνική Alexander σε δραστηριότητες – πρακτικές εφαρμογές (100 ώρες)

• Ατομικά και Ομαδικά Μαθήματα

Γ5. Εργαστήρια διεύρυνσης των προσεγγίσεων της Τεχνικής Alexander (40 ώρες)

• Ένα σεμινάριο/εργαστήριο ανά δίμηνο ≈ 10 εργαστήρια τον χρόνο

Δ΄ ΕΤΟΣ (400 ώρες)

Θεματικές ενότητες:

Δ1. Ανάλυση κειμένων – Θεωρία, πράξη και διδακτική της Τεχνικής Alexander (50 ώρες)

• Μονογραφία ΙV

Δ2. Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις (40 ώρες)

• Εκπαίδευση Ενηλίκων και Μετασχηματίζουσα Μάθηση:

• Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις συγγραφέων Τεχνικής Αλεξάντερ:

Δ3. Αρχές Ψυχολογίας (10 ώρες)

• Ανατομία του μαθήματος

Δ4. HandsOn ΙV – Τεχνικές διδασκαλίας με την χρήση των χεριών και της αφής (100 ώρες)

• Χρήση του εαυτού στην διδασκαλία – Χρήση των χεριών στη διδασκαλία

• Ολιστικές τεχνικές χρήσης χεριών και αγγίγματος

Δ5. Τεχνική Alexander σε δραστηριότητες – πρακτικές εφαρμογές (200 ώρες)

• Διδασκαλία μαθημάτων Τεχνικής Αλεξάντερ υπό επίβλεψη

• Καταγραφή μαθημάτων σε αρχαρίους

Δ6. Εργαστήρια διεύρυνσης των προσεγγίσεων της Τεχνικής Alexander (40 ώρες)

• Ένα σεμινάριο/εργαστήριο ανά δίμηνο ≈ 10 εργαστήρια τον χρόνο

• Πρακτική Εξάσκηση διδασκαλίας

Διδάσκοντες

Ιδρυτής και βασικός εκπαιδευτής του κέντρου Alexander Technique Greece

Ο Χρήστος Νούλης είναι δάσκαλος Τεχνικής Alexander και πιανίστας.

Σπούδασε πιάνο στο Royal College of Music του Λονδίνου ως υπότροφος των Leverhulme Trust και Exhibition Scholarship, αποφοιτώντας με τους τίτλους MMus(RCM), Dip RCM και BMus(RCM)Hons με Άριστα και A’ Βραβείο. Σπούδασε επίσης στο Μακεδονικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, απ’όπου αποφοίτησε με Δίπλωμα Πιάνου με Άριστα Παμψηφεί και Α’ Βραβείο. Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου BCU και του Birmingham Conservatoire, όπου η επταετής διδακτορική του έρευνα εστίασε στην συγκριτική ανάλυση τριών σωματικών μεθόδων (Pilates Rehabilitation, Yoga Therapy, Alexander Technique) και της επίδρασής τους στην πιανιστική ερμηνεία. Ως σολίστ πιάνου έχει συμπράξει με ορχήστρες και έχει δώσει ρεσιτάλ πιάνου και μουσικής δωματίου στην Ελλάδα, την Ελβετία, την Ισπανία, τον Καναδά, την Ιταλία, την Γαλλία και την Αγγλία.

Αναζητώντας λύσεις σε μυοσκελετικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την διάρκεια της πιανιστικής του δράσης στο εξωτερικό, μελέτησε ορθοσωμική και τη μέθοδο Pilates με τον Alan Herdman στο Λονδίνο, Rolfing movement με την Jenny Crewdson, Tai Chi και Qi Gong με τον Michael Palmer και τον Brad Shultz.

Ενώ είχε γνωρίσει την Τεχνική Alexander ως φοιτητής στο Royal College of Music, εμβάθυνε την σπουδή του αρκετά αργότερα όταν γνώρισε την δασκάλα και μέντορά του, Penny O’Connor, στην Αλόννησο. Η Penny O’Connor του δίδαξε την έννοια της φυσικότητας στην κίνηση μέσω της διεύρυνσης του αντιληπτικού πεδίου.

Αργότερα, εκπαιδεύτηκε ως δάσκαλος υπό την τετραετή καθοδήγηση του Δρα Don Weed, συνεχιστή της παράδοσης της Τεχνικής έτσι όπως την δίδαξε ο ίδιος ο Frederick Matthias Alexander στην πρώτη του επίσημη μαθήτρια, Marjorie Barstow. Συνεχίζει και μελετά το έργο του F. M. Alexander κοντά σε έμπειρους δασκάλους (Tommy Thompson, Penelope Easten, Athanase Vettas, Penny O’Connor κ.α.).

Εκπαιδεύτηκε επίσης με τον Lionel Brannigan για την απόκτηση του πτυχίου διδασκαλίας της μεθόδου Rehabilitation Pilates Method®. Με την διετή καθοδήγηση της Jirna Kallidis ειδικεύτηκε στην διδασκαλία της μεθόδου Yoga Therapy (P.E.I.).

Είναι κάτοχος της πιστοποίησης διδασκαλίας Τεχνικής Alexander από την σχολή ΙΤΜ στο Μπρίστολ της Μεγάλης Βρετανίας και της πιστοποίησης διδασκαλίας της ΑΤΙ (Alexander Technique International) της οποίας είναι και επίσημο διδακτικό μέλος.

Έχει παρουσιάσει διαλέξεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των μουσικών σε διεθνή συνέδρια όπως το «5ο διεθνές συνέδριο Φιλαρμονικών», το «1ο και 2ο Διεθνές συνέδριο για την Ιατρική των Μουσικών», το “Musicians’ Benevolent Congress”, το “International Conference in Biomechanics” το “Women’s Institute Well-being Festival”, την Ελληνική Ένωση για την Μουσική Εκπαίδευση (ΕΕΜΕ), την Διεθνή Ένωση για την Μουσική Εκπαίδευση (ISME), τον οργανισμό TOWER, το Ευρωπαϊκό κέντρο CEDEFOP, το Opera Studio της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το Birmingham Conservatoire, σε πληθώρα ωδείων και μουσικών σχολών ανά την Ελλάδα καθώς και σε συνέδρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την ευζωία των μουσικών.

Έχοντας δημιουργήσει την μεθοδολογία της Ορθοσωμικής για Μουσικούς© στην Ελλάδα το 2003 με στόχο την κινητική βελτίωση των μουσικών και τη συνειδητοποίηση των σωματικών τους δυνατοτήτων, εργάστηκε επισταμένα ώστε να εισαχθεί η Τεχνική Alexander στην ωδειακή και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Είναι μέλος της Ένωσης Ιατρικής των Παραστατικών Τεχνών PAMA, της Medicine des Arts καθώς και της Alexander Technique International.

Μαθητές του Χρήστου Νούλη έχουν συνεχίσει επιτυχώς την μουσική τους σταδιοδρομία σε ωδεία και πανεπιστήμια της Ελλάδος και του εξωτερικού όπως Royal Welsh College of Music and Drama, Zürcher Hochschule der Künste, Guildhall School of Music and Drama, Trinity Laban Conservatoire of Music, Conservatorium van Amsterdam, Mozarteum University, Manhattan School of Music, Royal Conservatoire of Scotland, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, University of Toronto κ.α.

Διδάσκει πιάνο και Τεχνική Αλεξάντερ στο Μακεδονικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, Ορθοσωμική για Μουσικούς στο Δημοτικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και Τεχνική Alexander στα τμήματα μουσικής του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στα οποία η Τεχνική εισήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα ως τακτικό μάθημα επιλογής σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα.

 

https://www.alexanderpen.co.uk/
Η Penny O’Connor είναι μέλος της Society of Teachers of the FM Alexander Technique.

Εργάστηκε για δέκα χρόνια στο θέατρο ως συγγραφέας, ερμηνεύτρια και σκηνοθέτης πριν αποφασίσει να σπουδάσει την Τεχνική Alexander με τον David Gorman και την Margaret Edis.

Λίγο μετά την αποφοίτησή της, πέρασε μία εβδομάδα στην Αλόννησο και ερωτεύτηκε το νησί και τον νυν σύζυγό της, Μο! Οργάνωσε την ζωή της ανάμεσα από το νησί και την δουλειά της στο Λονδίνο, αρχικά διδάσκοντας σε εταιρίες όπως οι BACS και το Reuters, δημιουργώντας έτσι μία σημαντική ιδιωτική επιχείρηση στο κέντρο του Λονδίνου και έπειτα διδάσκοντας σε σχολές θεάτρου.

Δίδαξε μαθητές θεάτρου για 18 χρόνια στο Arts Educational London Schools στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα μουσικού θεάτρου και υποκριτικής. Παραμένει σύμβουλος Τεχνικής Alexander στην σχολή αυτή και είναι εξωτερική συνεργάτης στα Associated Studios, Italia Conti και το London School of Musical Theatre. Έχει επίσης διδάξει στο Guildhall School of Music and Drama, το Central School of Speech and Drama, το Italia Conti, το Graeae educational theatre programme και στο Mind the Gap theatre project.

Η Penny ορίστηκε ως βοηθός στην σχολή Queens Park Alexander Training School για 14 χρόνια, διαχειρίζεται και διδάσκει ένα πρόγραμμα για πρόσφατα πιστοποιημένους δασκάλους και επίσης διδάσκει ως επισκέπτρια σε άλλες σχολές εκπαίδευσης δασκάλων Τεχνικής Alexander στο Λονδίνο. Έχει διδάξει διεθνώς στο Παρίσι, την Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, την Χαΐφα, την Κωνσταντινούπολη, την Νέα Υόρκη, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ηγήθηκε εργαστηρίων στο Διεθνές Συνέδριο Τεχνικής Alexander στην Οξφόρδη το 2004, το Λουγκάνο το 2008, το Λίμερικ το 2015.

Η διδασκαλία της σε ιδιαίτερα μαθήματα στο Λονδίνο συνεχίζει να έχει μεγάλη ζήτηση στο City and Islington και πιο πρόσφατα στο Sevenoaks.

Από το 1999 έχει εγκαθιδρύσει τακτικά καλοκαιρινά τμήματα διδασκαλίας και εκπαίδευσης Τεχνικής Alexander στην Αλόννησο.

Το 2021, εκδόθηκε το βιβλίο της Alexander Technique for Actors από την NHB. Το βιβλίο αυτό εμπερικλείει την ιδιαίτερη προσέγγιση της Penny στην κατανόηση, στο βίωμα και την διδασκαλία της Τεχνικής Alexander.

Έχει επίσης σπουδάσει NLP, Chi Kung και Ελληνικά! Απολαμβάνει το snorkeling, την κηπουρική, το τραγούδι, την ποίηση, την εκμάθηση παραδοσιακού βιολιού και το τρέξιμο σε μαραθωνίους.

https://www.elenivosniadou.com
Η Ελένη Βοσνιάδου είναι δασκάλα της Τεχνικής Αλεξάντερ με βασικές σπουδές στα κλασικά κρουστά και μετέπειτα στην φυσιοθεραπεία. Από το 2012 ζει και εργάζεται στο Σάο Πάολο, στη Βραζιλία. Γεννημένη στην Ελλάδα ολοκλήρωσε της μουσικές της σπουδές στο Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης. Το 2006, ξεκινά την εκπαίδευση στην Τεχνική Αλεξάντερ στη Διεθνή Θερινή Ακαδημία Mozarteum (Salzburg, Αυστρία), και εντυπωσιασμένη από την αποτελεσματικότητα της μεθόδου, συνεχίζει τις σπουδές της σε Γερμανία, Ελβετία και κυρίως Βρετανία.

Το 2012, ολοκληρώνει την επαγγελματική εκπαίδευσή στην Τεχνική Αλεξάντερ, διάρκειας τριών χρόνων, καθώς επίσης και συμπληρωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε «Ανατομία, Φυσιολογία και Παθολογία» στο Λονδίνο. Λίγο πριν από την αποφοίτησή της από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Τεχνικής Alexander, η Ελένη είχε την ευκαιρία να διδάξει την τεχνική Alexander σε σπουδαστές μουσικής στο Royal College of Music, εμπειρία που την οδήγησε να επικεντρώσει  το ενδιαφέρον στη διδασκαλία της Τεχνικής Αλεξάντερ σε μουσικούς.

Από τον Ιούνιο του 2013, η Ελένη έχει προσκληθεί να οργανώσει ταχύρρυθμα  εντατικά εκπαιδευτικά προγράμματα στην Τεχνική Αλεξάντερ για το εκπαιδευτικό προσωπικό ωδείων και πολιτιστικών κέντρων του Σάο Πάολο, όπως, Projeto Guri Santa Marcelina, καθώς επίσης και Μουσικές Σχολές όπως  η Escola de Música do Estado de São Paulo – EMESP. Toν Ιούλιο του 2014, η Ελένη παρουσιάζει την Τεχνική Alexander στην Παγκόσμια Διάσκεψη της Μουσικής Εκπαίδευσης (World conference of Music Education) στο Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας (ISME 2014). Εκτός Βραζιλίας, το 2016 διδάσκει το Masterclass στην ΤεχνικήΑλεξάντερ στηΔιεθνή Θερινή Ακαδημία Μozarteum στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας και από το 2017 γίνεται τακτικό μέλος του εκπαιδυτικού σώματος της Ακαδημίας Τραγουδιστών “Total Vocal Freedom”, ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στην εφαρμογή της Τεχνικής Alexander για τραγουδιστές με βάση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από το 2014, η Ελένη έχει ιδρύσει και διευθύνει το ειδικό προγράμμα σπουδών για την εφαρμογή της Τεχνικής Αλεξάντερ “Consciência Corporal para Músicos” (“Σωματική Συνειδητότητα για Μουσικούς”), το οποίο στοχεύει να επιτρέψει στους μουσικούς να καλυτερεύσουν τη σχέση με το σώμα τους στη προετοιμασία και γενική μουσική τους απόδοση.

https://www.alexandertechnique.be/
Ο Αθανάσιος Βέττας διδάσκει την Τεχνική Alexander στις Βρυξέλλες από τον Ιανουάριο του 1999. Επίσης κάνει διαλέξεις επάνω στις αρχές και τις εφαρμογές της Τεχνικής Alexander και οργανώνει εργαστήρια για μικρές ομάδες. Είναι ενεργό μέλος της AEFMAT Belgian Association of Teachers of the Alexander Technique.

Από το 2009, το ενδιαφέρον του για το μέλλον και την εξέλιξη της Τεχνικής Alexander τον οδήγησε να συμμετάσχει στις ετήσιες συναντήσεις της ATAS (Alexander Technique Associated Societies) ένα δίκτυο εθνικών οργανισμών στους οποίους προσαρτάται η AEFMAT, το οποίο δίκτυο ακολουθεί το ίδιο πνεύμα και το επίπεδο στην μετάδοση της Τεχνικής Alexander.

Ο Αθανάσιος ενδιαφέρεται για όλες τις πρακτικές εφαρμογές της Τεχνικής Alexander: από την διαχείριση του πόντου στην βελτίωση των δεξιοτεχνικών κινήσεων ενός ερμηνευτή, ενός καλλιτέχνη ή ενός αθλητή, από τον διαλογιστική στάση ή επαγγελματικές στάσεις σε διαδικασίες οι οποίες οξύνουν την αντίληψη του εαυτού μας. Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τον εαυτό μας όταν αντιμετωπίζουμε άγχος το οποίο πηγάζει από την σύγχρονη ζωή της πόλης. Επίσης ασχολείται ιδιαίτερα με την εγκαθίδρυση συνειδητών αντιδράσεων κατά την διάρκεια συνηθισμένων ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε απαιτητικές καταστάσεις της καθημερινότητας.

Ο Αθανάσιος Βέττας πρωτοήρθε σε επαφή με την Τεχνική Alexander το 1994. Του κέντρισε την περιέργεια ο τίτλος ενός βιβλίου – The Art of Changing – το οποίο βρήκε τυχαία στο ράφι ενός βιβλιοπωλείου. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η στιγμή εκείνη ήταν τόσο καθοριστική στην ζωή του. Αγόρασε το βιβλίο, το διάβασε το ίδιο βράδυ και την επομένη έλαβε το πρώτο του μάθημα στην Τεχνική Alexander από την κυρία Jose Spearing. Μετά από τρεις μήνες ήξερε ότι ήθελε ο ίδιος να γίνει δάσκαλος της Τεχνικής Alexander και έτσι τον σύστησαν στην κυρία Betty Langford.

Ύστερα από κάποιους μήνες ιδιαίτερων μαθημάτων με την Betty Langford, άρχισε επισήμως την εκπαίδευση μαζί της από τον Μάρτιο του 1995 μέχρι τον Δεκέμβριο του 1998 στην Lasne κοντά στις Βρυξέλλες, όπου λάμβανε χώρα η εκπαίδευση. Οφείλει στην Betty Langford την βασική του προσέγγιση στην διδασκαλία της Τεχνικής Alexander ενώ συγχρόνως μέχρι και σήμερα παρακολουθεί σεμινάρια και εργαστήρια αρκετές φορές τον χρόνο και λαμβάνει μαθήματα από άλλους έμπειρους δασκάλους που τον εμπνέουν εξίσου, ούτως ώστε να εκλεπτύνει την κατανόησή του, στην μελέτη και την διδασκαλία.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του ο Αθανάσιος Βέττας είχε την τύχη να λάβει ένα αξέχαστο μάθημα με τον Walter Carrington, ο οποίος είχε εκπαιδεύσει την κυρία Langford και ο ίδιος είχε τελέσει βοηθός του F. M. Alexander για πολλά χρόνια.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια επί σειρά ετών με τους σημαντικούς δασκάλους John Nicholls και Tommy Thompson. Έχει πάρει μέρος στο Διεθνές Συνέδριο της Τεχνικής Alexander στην Οξφόρδη το 2002 και στο Λίμερικ το 2015, σε εβδομαδιαία δρώμενα, σε ημερίδες, σε εργαστήρια, σε συνέδρια και ανταλλαγή διδασκαλίας με συναδέλφους ανά τον κόσμο.

Στο Βέλγιο έχει συμμετάσχει στα περισσότερα εργαστήρια που έχουν οργανωθεί από την AEFMAT της οποίας είναι μέλος (Σεμινάρια με: Arie Jan Hoorweg, Tessa Marwick and Paul Versteeg, Steve Hallmark, Kate Kelly, Bobby Gallagher, Rudolf Kratzert, Ruth Murray and Alan Philps, Bob Britton, Dorothea Magonet, Jamie Mc Dowell, Pedro de Alcantera, Ron Murdoch, Elke Mastwijk, Ann Rodiger)

https://www.cochleares.com
Η Γεωργία Παΐζη είναι χορογράφος και δασκάλα της μεθόδου Alexander.

Διδάσκει τη μέθοδο Alexander, αυτοσχεδιασμό και  ανατομία σε σχολές, ωδεία, στούντιο και φεστιβάλ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη: Σχολή Θεάτρου «δήλος», Δραματική Σχολή ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος, Φεστιβάλ Χορού Akropoditi, Μουσικό Χωριό, Chisenhale Dance Space, Tanzfabrik Berlin, DOCK11, Ωδείο Φίλιππος Νάκας, PhonoQuest. Έχει παρουσιάσει την μέθοδο Alexander στο ΑΠΘ, το ΠαΠελ, το ΠαΔΑ, και στο Πανεπιστήμιο Τεχνών της Στοκχόλμης. Σύντομο άρθρο της για την πανδημία και τη μετατόπιση της διδασκαλίας σε ψηφιακό περιβάλλον έχει δημοσιευτεί στο επιστημονικό περιοδικό Theatre, Dance & Performance Training.

Σπούδασε χορογραφία & τεχνικές στο Λονδίνο (ID & TLCMD, LCATT, CCST), το Άμστερνταμ, τη Βιέννη και τη Νέα Υόρκη, με τις/τους Rosemary Butcher, Rosemary Lee, Deborah Hay, Miranda Tufnell, Glenna Batson, Eva Karczag, Caryn McHose, Liza Nelson, Simone Forti, Daniel Lepkoff, Barbara Mahler, KJ Holmes, Vicky Shick, Jennifer Lacey, Julyen Hamilton, Douglass Dunn, Guy Cools, Mathilde Monnier κ.ά. Μελέτησε somatic voicework προσεγγίσεις με τις/τους Angelique Willkie, Catherine Fitzmaurice, Ted Dymon, καθώς και στο πρόγραμμα «Η Φωνή στο Τραγούδι» (ΕΚΠΑ). Σπούδασε κοινωνικές & ανθρωπιστικές επιστήμες στην Ελλάδα (ΕΜΠ/ΜΑ θεωρίας του χώρου Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός, ΠαΠελ/πτυχίο Θεατρικών Σπουδών). Είναι ARTWORKS/SNF fellow 2021.

Η Κορτέσσα ΣούΡα Τσιφοδήμου είναι δασκάλα Ται Τσι, μιας τέχνης εσωτερικής, όπου ένα δυναμικό παιχνίδι εναλλαγής και αναζήτησης της ισορροπίας μας συνδέει με την αντίληψη και το βίωμα της ρευστής, αέναης κίνησης, με ρίζες βαθιά μέσα στη γη, άξονα τον άνθρωπο και επέκταση μέχρι τον ουρανό!

Παράλληλα, είναι καθηγήτρια κλασικής κιθάρας και λυρική τραγουδίστρια.

Ως σολίστ, μέλος μουσικών συνόλων καθώς και επαγγελματικών χορωδιών, έχει εμφανιστεί σε πολυάριθμες συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ έχει πραγματοποιήσει και κυκλοφορήσει ηχογραφήσεις ως ενεργό μέλος διαφόρων μουσικών σχημάτων, με τρέχον project τους Dol Theeta.

Έχοντας λάβει την εκπαίδευση από την θεραπευτική σχολή της Salica Geiger, παρέχει θεραπείες Αλάτων από τον κόσμο των Αλάτων, ενθαρρύνοντας την προσωπική εξέλιξη, επέκταση και συνειδητότητα του σώματος, του νου και της ψυχής σε όλα τα επίπεδα.

Επίσης, είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με σπουδές στο Πολυτεχνείο ως Τοπογράφος Μηχανικός, παραμένει αιώνια ερασιτέχνης αστρονόμος και δηλώνει λάτρης της εξερεύνησης των μυστηρίων του σύμπαντος!

Φυσικοθεραπεύτρια, Καθηγήτρια Ανατομίας της Κίνησης

H Αργυρώ Αργυριάδου γεννήθηκε το 1982 στη Θεσσαλονίκη. Απόφοιτος του Μουσικού σχολείου της Θεσσαλονίκης το 2000. Το Σεπτέμβριο του 2004 ολοκλήρωσε τις σπουδές στο τμήμα φυσιοθεραπείας του ΑΤΕΙ ενώ ταυτόχρονα ολοκλήρωνε τις μουσικές της σπουδές μέχρι τον τίτλο της Αντίστιξης, Φούγκας και του πτυχίου κιθάρας.

Τα επόμενα χρόνια εξειδικεύτηκε ως manual therapist και από το 2009 είναι μέλος του H-ΟΜΤD με διδακτική εμπειρία.

Ταυτόχρονα εξειδικεύτηκε στο βελονισμό στο πανεπιστήμιο Αθηνών και με νοσοκομειακή εμπειρία στη Σανγκάη.

Είναι ελεύθερος επαγγελματίας από το 2004 με εμπειρία και εξειδίκευση στα μυοσκελετικά προβλήματα και στους αθλητές κολύμβησης, υδατοσφαίρισης και κωπηλασίας.

Επίσης εξειδικεύτηκε σε διάφορες εναλλακτικές θεραπείες όπως
Νέα κρανοιερή και Σιάτσου.

Δασκάλα Τεχνικής Alexander

https://www.bodytunesstudio.com
Darci Balkcom- Alexander Technique Teacher, Voice Teacher, and Mezzo-Soprano

Darci Balkcom is a classically trained singer who continues to perform professionally, as well as a certified Alexander Technique teacher, voice teacher, and certified yoga teacher. With her background as a vocalist and musician, she specializes in working with musicians, singers, and actors.

She holds a bachelor’s and master’s in vocal performance. She is a certified Alexander Technique teacher through the Alexander Alliance and Alexander Technique International. She is on the faculty for Total Vocal Freedom, an online and retreat based Alexander Technique program for singers. She is on faculty for the Theatre and Dance Department at the University of New Mexico. Recently, she has taught workshops internationally in Berlin, Mexico, Montecito Music Festival, New Mexico All-State, University of Texas El Paso, University of Alaska, NATS Rio Grande Chapter, and Santa Fe Opera. Darci has a passion for training Alexander Technique teachers and teaches for Total Vocal Freedom’s Alexander Technique training program and the Contemporary Alexander School’s training.

Σύνδεσμοι

• Ο διεθνής οργανισμός ΑΤΙ (Alexander Technique International) αγκαλιάζει όλες τις παιδαγωγικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις της Τεχνικής Alexander και δημιουργεί κριτήρια υψηλού επιπέδου για την αξιολόγηση και πιστοποίηση δασκάλων. Η ΑΤΙ δίνει μεγάλη έμφαση στην εξάλειψη διακρίσεων πάσης φύσεως και την συμπερίληψη μελών όλων των κοινωνικών ομάδων και καταγωγών ανεξαρτήτως φύλου, εθνότητας, κοινωνικής και σεξουαλικής ταυτότητας.
https://www.alexandertechniqueinternational.com/

• Ο δάσκαλος της Τεχνικής Alexander, Robert Rickover, έχει δημιουργήσει την πιο περιεκτική πολύ-ιστοσελίδα, η οποία περιέχει πραγματικά όλες τις πληροφορίες που θα ήθελε να μάθει κανείς και πολλά πολλά άλλα όμορφα και χρήσιμα πράγματα!
https://www.alexandertechnique.com

• Η επιστημονική έρευνα επάνω στην Τεχνική Alexander εμπλουτίζεται εκθετικά και σε καθημερινή βάση. Η πιο ενημερωμένη ιστοσελίδα είναι
https://www.alexandertechniquescience.com/

• Καθώς η Τεχνική Alexander εξελίσσεται, οι νέες εφαρμογές και καινοτομίες καταγράφονται από αυτήν την ομάδα δασκάλων
https://www.alexanderstudiesonline.com/

• Η ATAS συγκεντρώνει όλες τις σχολές και κοινότητες που συνδέονται παγκοσμίως και απορρέουν από την πρώτη σχολή που ιδρύθηκε μετά τον θάνατο του F. M. Alexander.
https://www.alexandertechniqueworldwide.org/styled/

• Ο πιο εξειδικευμένος εκδοτικός οίκος για συγγράμματα που αφορούν την Τεχνική Alexander έχει ιδρυθεί από τον Jean Fischer και αποτελεί επίσης μία ιστοσελίδα με πλούτο πληροφοριών, εγκυκλοπαιδικών λημμάτων και βιβλιογραφικών αρχείων.
https://mouritz.org/

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας με τους εξής τρόπους:
• τηλέφωνο: 2310 273 173 και 6973 039 907
• email: alexander.technique.gr@gmail.com
• ή συμπληρώνωντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

    Όνομα

    Email

    Θέμα

    Μήνυμα

    Copyright © 2022 – Alexander Technique Greece